Geschiedenis Kapittelhuys

van ontstaan tot heerlijk tafelen

het kapittelhuis

méér dan 1000 jaar geleden gesticht door gravin Alpaïdis 

Het jaar 980

Het Kapittelhuis was de woonst van de kanunniken verbonden aan de Sint-Gorgoniuskerk. Het Kapittel van Hoegaarden werd door gravin Alpaïdis in het jaar 980 gesticht en hing rechtstreeks af van het Domkapittel van Keulen.

Het jaar 980
17de eeuw

 Het Kapittel had als hoofdbestaansreden het zingen van het koorofficie, om meer luister bij te brengen in de celebratie van de kerkelijke diensten en voor het afsmeken van Gods bescherming. De plaats van Kanunnik werd zeer begeerd, niet zo zeer voor de geestelijke verplichtingen, maar wel om de rijkelijke vergoedingen op te strijken. De geschiedenis van het Kapittel werd er dan ook snel één van schandelijke toestanden, vechtpartijen, dronkenschap en baldadigheden. 

 

17de eeuw
Midden 18de eeuw

In het midden van de 18de eeuw werd het Kapittelhuis en het aanpalende Arendsnest gerestaureerd en kreeg het zijn huidige gedaante. Op het einde van diezelfde eeuw werd het tijdens revolutionaire onlusten verbeurd verklaard en het Kapittel werd bij Frans decreet afgeschaft. Zo kwam het in particuliere handen tot de laatste eigenaar, precies duizend jaar na de stichting van het Kapittel, vermoord werd door zijn tuinman. Sinds 1981 is het huis en het bijhorende park eigendom van de gemeente Hoegaarden.

Midden 18de eeuw
Eind 18e eeuw

Tijdens revolutionaire onlusten werd het verbeurd verklaard en het Kapittel werd bij Frans decreet afgeschaft. Zo kwam het in particuliere handen tot de laatste eigenaar, precies duizend jaar na de stichting van het Kapittel, vermoord werd door zijn tuinman. 

Eind 18e eeuw
1981

Sinds 1981 is het huis en het bijhorende park eigendom van de gemeente Hoegaarden.

1981

Tegenwoordig kan je heerlijk eten in het Kapittelhuys of genieten op het terras terwijl de kinderen spelen in de Tuinen van Hoegaarden.